Diyadin Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Diyadin Ziraat Odası > Bölgemiz

Bölgemiz

DİYADİN (Kürtçe: Giyadîn), Ağrı ilinin bir ilçesidir.

Meya Mağaraları mevcuttur. Tendürek Dağı eteklerine yakın kurulu ilçe kaplıcaları ile meşhurdur. İnsanlar geçimini genelde hayvan ve tarım işleriyle sağlar. Diyadin ismini zamanın padişahı Ziyaeddin'den aldığına dair söylenti Şerefname'den bu yana birçok kaynakta zikredilmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık üç yıl Rus işgalinde kalmış ve 14 Nisan 1918'de tekrar Türk yönetimine girmiştir. İlçe merkezinin 5 kilometre güneyinde bulunan Diyadin kaplıcaları Yılanlı, Davud, Köprü,Tunca,Özdenler   özyaşam kaplıcaları mevcuttur. Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan’ın oğlu Ziyaeddin Bey, binlerce seneden beri kullanılan bu kaplıcaların yakınlarında ilk tesisleri kurmuştur. Davut ve Köprü çermikleri, sularının özellikleri bakımından birbirlerine benzemektedir. Köprü çermiğinin tortuları Murat Nehri üzerinde doğal bir köprü meydana getirdiği için bu isim verilmiştir. Kaplıcalar demir, kükürt, sülfat, kalsiyum ve bikarbonat bakımından zengindir.Suyun sıcaklığı 60-70 derecedir. 2016 yılı nüfus sayımına göre şehir merkezi nüfusu 20.515 kırsal nüfus 22.639 toplam nüfus 43.153 dır.

Diyadin yöresel ürün olarak genelde arpa, buğday, yonca, korunga ve fiğ ekilmektedir. Genelde altı ay kar altında olduğu için kışlarıda sert geçtiği için başka ürünler pek yetişmez. İlçemizde iklim;  karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar kar yağılı ve soğuk geçer. 24/04/1998 tarihinde Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde şirket hisselerinin yaklaşık 90,3'u ETSUN Tarım Entegre A.Ş. Tarafından satın alınmış ve 2014 yılı başlarında yatırımlarının arttırmaya ve geliştirmeye başlamıştır.şuan 20dekar arazi üzeride serada domates yetişmektedir. Önümüzdeki dönemlerde bunun 800dekara kadar çıkarılması planlanmaktadır.